EN
 • 0912 04 2018
 • EN

Tech Lead

Vị trí tuyển dụng:
Tech Lead
SL:
1
Nơi làm việc:
Lầu 12, Tòa nhà MB Bank, 538 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3
Mức lương:
Thỏa thuận
Cập nhật:
20/07/2022
Hạn nộp hồ sơ:
31/08/2022
Chia sẻ:

Nhiệm vụ chính

 

 1. Tham gia quá trình lập kế hoạch dự án và kiểm định tính khả thi.

Participate in project planning and feasibility testing.

      2. Tư vấn kỹ thuật cho PM trong quá trình sprint planning và vận hành sprint.

Consult for PM in planning and operation projects.

      3. Truyền đạt kiến trúc tổng quan cho các đơn vị outsource.

Transfer basic infrastructure from outsource partners.

      4. Đảm bảo chất lượng mã nguồn từ các lập trình viên trước khi tích hợp vào hệ thống.

Ensure quality of source code before merge into the system.

      5. Kiểm soát hệ thống cơ sở hạ tầng mạng của các dự án.

Control and manage infrastructure of projects.

      6. Quản lý đội ngũ lập trình viên.

Manage developer team.

      7. Phân tích, đề xuất và hiện thực hóa các giải pháp cho nghiệp vụ.

Analyze, propose and implement solutions for business features.

      8. Làm việc với các bên liên quan để ghi nhận yêu cầu hệ thống.

Work closely with stakeholders to gather systems requirements.

      9. Hỗ trợ và đưa ra giải pháp kỹ thuật cho đội ngũ.

Support and give technical solutions to team.

      10. Xây dựng và soạn thảo tài liệu unit test.

Build and write UT documentation.

Yêu cầu

Kinh nghiệm

 • Tối thiểu 3 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực và techlead.

At least 3 years of experience as development and techlead.

 • Có kinh nghiệm về CSDL quan hệ: MySQL, Postgres.

Experience with relational database model: MySQL, Postgres.

 • Có kinh nghiệm làm việc trong mô hình Agile.

Have experience working in an Agile Team.

 • Có kinh nghiệm ở các dự án ERP.

Have experience working in an ERP project.

Kiến thức và Kỹ năng

 • Có kiến thức căn bản về lập trình hướng đối tượng.

Basic knowledge of OOP

 • Javascript (ES 6), Typescript, NodeJS, ReactJS.
 • Modern Javascript frameworks (ReactJS).
 • Có kiến thức căn bản về nền tảng điện toán đám mây (AWS, Azure, Google Cloud, Platform).

Basic knowledge of cloud service (AWS, Azure, Google Cloud, Platform).

 • Thành thạo: Jira, Confluence, Github, CI/CD.

Strong skill with Jira, Confluence, Github, CI/CD.

 • Có lợi thế nếu hiểu biết về Python, Microservices, Kubernetes, Terraform, React Native.

Good to have: Python, Microservices, Kubernetes, Terraform, React Native.

* Phẩm chất/ Quality:

- Chính trực, thẳng thắng, trung thực.

Intergrily, open-minded, honest.

- Có tư duy quản lý linh hoạt, sáng tạo.

Having flexible and creative mindset in management.

*Lương/ Salary: thỏa thuận/ negotiation.

*Thưởng: Hiệu quả dự án, thưởng cuối năm.

 Bonus: Performance of the project, Year-end bonus.

*Các phúc lợi khác/

 Other benefits:

- Tham gia BHXH, BHYT, BHTN theo quy định của Nhà nước; hưởng các chế độ phúc lợi: thăm hỏi ốm đau, thai sản, du lịch, chế độ thăm khám sức khỏe.

Participating in social insurance, health insurance and unemployment insurance according to the current law. Benefits in kind: sick, maternity, health check,...

- Du lịch hàng năm, Team buililding.

Annual Company trip, Team building.

- Thưởng Lễ, sinh nhật,...

Holiday bonus, benefit in birthday.

- 15 ngày nghỉ phép năm.

15 days annual leave.

- Tham gia các khóa đào tạo nâng cao nghiệp vụ do Công ty tài trợ.

Traning courses sponsored by the Company.

- Môi trường làm việc của công ty khởi nghiệp đặc biệt năng động, chuyên nghiệp, thân thiện.

The working environment of the startup company is especially dymamic, professional and friendly.

- Và nhiều phúc lợi khác.

And other benefits.

Nộp đơn ứng tuyển

Nam Nữ
security code

Thông tin liên hệ

Vui lòng nhấn vào button "Đăng ký ứng tuyển" để nộp CV, hoặc liên hệ:

Halato corp

Lầu 12, Tòa nhà MB Bank, 538 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 11, Quận 3

Điện thoại

0912.04.2018

Email:

an.lk@halato.vn