EN
  • 0912 04 2018
  • EN

Bản đồ tổng thể toàn bộ các dự án

Halato có thể bắt đầu nhỏ, khởi đầu sau nhưng đích ngắm của Halato nhất định phải lớn, phải dài hạn. Kết nối và chia sẽ là 2 chiến lược quan trọng nhất trong nổ lực vươn xa của Halato.

Top dự án đã hoàn thành gần nhất