VN
  • 0912 04 2018
  • VN

recruitment

TẤT CẢ VIỆC LÀM
Việc làm Vị trí tuyển dụng SL Hạn nộp hồ sơ
Senior Fullstack Developer Senior Fullstack Developer 1 31/08/2022
KẾ TOÁN TỔNG HỢP Kinh doanh 1 30/09/2022
Tech Lead Tech Lead 1 31/08/2022
Junior Web Developer Junior Web Developer 1 31/05/2022
Chuyên viên kinh doanh Chuyên viên kinh doanh 1 31/08/2022
Chuyên viên quản lý kiểm tra thiết kế Chuyên viên quản lý kiểm tra thiết kế 2 31/08/2022
Chuyên viên Phát triển dự án (Khu vực trung tâm) Bất động sản 3 31/05/2022
Chuyên viên Thẩm định giá (Văn phòng Trung tâm) Chuyên viên Phát triển dự án 1 31/08/2022
Chuyên viên Hành chính - Nhân sự Chuyên viên Hành chính - Nhân sự 1 15/04/2022
Chuyên viên Thẩm định giá (Khu vực Đông Sài Gòn) Chuyên viên Phát triển dự án 3 30/09/2022