VN
  • 0912 04 2018
  • VN

recruitment

TẤT CẢ VIỆC LÀM
Việc làm Vị trí tuyển dụng SL Hạn nộp hồ sơ
Chuyên viên Phân tích nghiệp vụ (Business Analyst – BA) Tư vấn khách hàng 1 15/09/2021
Test Trưởng phòng hành chính - Nhân sự 1 20/12/2021
Test Tư vấn khách hàng 1 10/05/2021
Nhân viên bảo vệ Bất động sản 5 22/07/2021
Trưởng nhóm kinh doanh TPT Lập trình PHP 6 17/10/2019
Trưởng nhóm kinh doanh I-Home Kế toán 7 10/04/2020
Giám Đốc Ban Kế toán Kế toán 1 20/12/2019
Giám Đốc Ban Đầu Tư Bất động sản 34 07/11/2025
Chuyên viên Quan hệ đầu tư Chuyên viên đầu tư (Khu vực Đông Sài Gòn) 3 31/08/2022
Trưởng nhóm Phân tích tài chính Lập trình PHP 2 15/07/2021